Vragenlijsten

Om een duidelijk beeld van uw klacht te verkrijgen werken wij vaak met vragenlijsten. Hieronder treft u enkele vragenlijsten aan die u direct kunt invullen en naar ons mailen. De behandelend therapeut zal toelichten welke vragenlijsten van belang zijn voor u.

Lage rug – en bekkenklachten:

QBPDS (quebeck pain disability scale)

Nek- hoofdklachten:

NDI (neck disibility index)