Vergoeding

Behandelingen door oefentherapeuten Mensendieck worden door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed uit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen er worden vergoed hangt af van het afgesloten verzekeringspakket. Voor kinderen t/m de leeftijd van 17 jaar worden 18 behandelingen vergoed uit het basispakket. Mensen met bepaalde chronische aandoeningen (te vinden in de ‘chronische lijst Borst) komen mogelijk in aanmerking voor een chronische indicatie: vanaf de 21e behandeling worden deze vergoed uit de basisverzekering de eerste 20 behandelingen uit het aanvullende pakket.

In onderstaande link is de vergoeding van de meeste zorgverzekeraars te vinden:

Vergoedingsoverzicht 2015

Voor verzekerden van AGIS met een collectieve polis van de gemeente Amsterdam (AV of AV+ verzekerden) worden dit jaar nog alle noodzakelijke behandelingen vergoed. Vanaf 2015 wordt deze polis beperkt tot 12 behandelingen per jaar!