Incontinentie

Incontinentie is het ongewenst verliezen van urine of het onvermogen om urine op te houden. Deze klacht komt erg vaak voor, ongeveer 40% van de vrouwen en 10% van de mannen in Nederland krijgen te maken met urine-incontinentie. Er zijn verschillende vormen van incontinentie. De meest voorkomende zijn stress-incontinentie ofwel inspannings-incontinentie en urge-incontinentie ofwel aandrang-incontinentie.

Bij stress-incontinentie gaat het urineverlies druppelsgewijs. Vaak gebeurt dit tijdens niezen, lachen, springen, sporten en andere buikdruk-verhogende momenten. Meestal is verslapping van de bekkenbodem reden voor deze klacht. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn:

 • Zwangerschap en bevalling
 • Veel hoesten en zwaar tillen
 • De overgang
 • Na een operatie aan buik, bekken of prostaat

Bij urge-incontinentie is vaak sprake van grotere hoeveelheden urineverlies. Hierbij voelt men vaker aandrang tot plassen door een verhoogde prikkelbaarheid van de blaas. Het gevolg is dat men steeds vaker naar het toilet gaat hoewel de blaas nog niet goed gevuld is.
Oorzaken kunnen zijn:

 • Uit gewoonte heel vaak naar het toilet gaan
 • Kleine hoeveelheden plassen
 • Veel gebruik van koffie, alcohol of medicijnen
 • Nervositeit

Incontinentie-klachten kunnen een grote invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven. Mensen die last hebben van ongewild urineverlies voelen zich vaak onzeker, schamen zich en praten er liever niet over. Sommige mensen denken dat hun problemen opgelost worden door minder te drinken. Dit is geen goede maatregel want de kans op obstipatie, uitdroging en urineweg-infecties wordt hierdoor veel groter. Goed blijven drinken is daarom het advies.

Oefentherapie kan helpen een dergelijke situatie te doorbreken of te voorkomen. Tijdens de behandeling zal gewerkt worden aan:

 • Informatie over de werking van de blaas- en bekkenbodemspier
 • Bekkenbodemspieren bewust leren voelen
 • Versterken van de bekkenbodemspieren en spieren rond het bekken
 • Goed leren spannen en ontspannen van de bekkenbodemspieren
 • Adviezen voor een gunstige toiletgang
 • Leren beheersen van de plasreflex
 • Oefeningen en  houdings- en bewegingsadviezen die zo veel mogelijk zullen aansluiten op de persoonlijke situatie