Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent letterlijk teveel ademen.

Ademhalen doen we allemaal en als je zonder problemen ademt heb je vaak niet eens door hoe de adem zich reguleert. Soms gaat ademen wel moeilijk. Het gaat te snel, oppervlakkig of onregelmatig. Een verandering in de ademhaling is een normale reactie op stress of spanningen. Het stelt je in staat actie te ondernemen of bedreigingen het hoofd te bieden. Als spanningen echter aanhouden kan dit leiden tot klachten als gevolg van een continue gespannen ademhaling. Er kunnen onprettige lichamelijke sensaties ontstaan zoals:

  • Benauwdheid, neiging tot zuchten of hijgen, niet goed kunnen doorademen
  • Pijn of beklemmend gevoel op de borst, hartkloppingen
  • Licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, gevoel van flauwvallen
  • Tintelingen in vingers, voeten of lippen
  • Zweten
  • Droge mond
  • Vermoeidheid, krachteloosheid
  • Onrustige gevoelens of nervositeit

Een hyperventilatieaanval is niet gevaarlijk, maar wel vaak een zeer vervelende of angstaanjagende ervaring. De angst kan ontstaan dat het weer terugkomt en dit kan ertoe leiden dat je bepaalde omstandigheden of plekken gaat vermijden, zoals winkels, tram of bus of de straat. Ook kan je het vertrouwen in het eigen lichaam verliezen en bang worden dat een ernstige ziekte de oorzaak is van de klachten. Dit soort angsten veroorzaakt dan weer extra spanning, waarmee het kringetje rond is. Angst en hyperventilatie houden elkaar in stand.

Behandeling van hyperventilatie

De behandeling is erop gericht de hyperventilatie onder controle te krijgen. Bewustwording van spanningen in het lichaam en de ademhaling is essentieel om de adem te leren reguleren. Door lichaamsbewustwordingsoefeningen wordt het contact met het lichaam verbeterd zodat spanningssignalen eerder worden herkend. Door middel van ademhalingsoefeningen wordt aandacht besteed aan het ademhalingsproces, behalve als dit de klachten verergerd omdat de focus teveel op de ademhaling is gericht. Wel zullen altijd ontspanningsoefeningen gedaan worden om beter te leren ontspannen en zo het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning herstellen.