Nieuwsbrief oktober 2015

Psychosomatische Oefentherapie

Sinds oktober 2013 hebben wij een nieuwe collega in onze praktijk. Astrid Croese heeft voordien 13 jaar gewerkt in een eigen praktijk in Amsterdam Noord. Daar heeft zij veel ervaring opgedaan met het behandelen van psychosomatische klachten. Zij volgt de opleiding tot psychosomatisch oefentherapeut en zal deze begin 2015 afronden.

De psychosomatische behandeling bestaat uit therapeutisch lichaamswerk. Door lichaamsbewustwordings oefeningen wordt het contact met het lichaam verbeterd, zodat spanningssignalen eerder worden herkend. Door ontspannings- en ademhalingsoefeningen wordt geleerd de spanning in het lichaam te reguleren waardoor het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning wordt hersteld. Bij de behandeling worden therapeutische gesprekken gevoerd, met als doel de problemen helder te krijgen, te verwerken en beter te leren hanteren of indien mogelijk op te lossen. Cognitieve gedragstherapie komt aan de orde om meer inzicht te krijgen in gedachten, emoties en gedrag. De behandeling vindt individueel plaats.

Ook is het mogelijk om in groepsverband te werken aan spanningsklachten. De groepssessies bestaan uit een deel algemeen bewegen om spanning te kunnen ontladen en gespannen spieren te kunnen ontspannen. Het tweede deel bestaat uit het aanleren van algehele ontspanningstechnieken en ademhalingsoefeningen om stress bewust te verminderen.

Kinderoefentherapie

Ons team wordt versterkt door Jolien Scholte, kinderoefentherapeut in opleiding. Ook Saaida Tanane is momenteel bezig met de post-HBO opleiding Kinderoefentherapie. Beide hopen in 2015 te zullen afstuderen maar zij kunnen nu al kinderen behandelen op het gebied van houding, motorische achterstand en schrijfproblemen. Soms is er sprake van een afwijkende ontwikkeling bij een kind. Soms blijft een kind zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten. Het doel van oefentherapie is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. De therapie richt zich daarbij vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Daarbij wordt aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond.

Hanna Onatli gaat lesgeven

Na jarenlange ervaring met het begeleiden van stagiaires in onze praktijk is Hanna onlangs gestart met lesgeven als docent op de opleiding voor oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit heeft tot gevolg dat zij in onze praktijk nog werkzaam zal zijn op maandag, woensdag en woensdagavond. Voor de overige dagen wordt zij waargenomen door Diandra Schoolenaar. Diandra is onlangs afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck, nadat ze een succesvolle stage heeft doorlopen in onze praktijk onder begeleiding van Hanna.

Zwanger Totaal tijdens de zwangerschap en na de bevalling

Naast het lesgeven op de HvA zal Hanna in onze praktijk werkzaam blijven als algemeen oefentherapeut en als bekkenoefentherapeut. Voor de begeleiding tijdens en na de zwangerschap werkt zij in groepen met het behandelprogramma Zwanger Totaal. Zwanger Totaal bestaat uit twee cursussen, tijdens de zwangerschap en na d e bevalling. Dit programma wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Individueel behandelt Hanna patiënten met klachten als gevolg van bekken-instabiliteit, bekkenblokkade en incontinentie/bekkenbodemdysfunctie.

BPPD

Hanna heeft de scholing gevolgd ‘Perifere vestibulaire en cervicogene duizeligheid’. Ze kan diverse manoeuvres toepassen en heeft inmiddels enkele patienten met draaiduizeligheid kunnen helpen.

Met deze specialisaties binnen onze praktijk zullen wij uw en onze patiënten nog beter van dienst kunnen zijn.

Voor meer informatie over onze praktijk: www.otmbl.nl

Adres: Bos en Lommerplein 73C Tel: 020-6822647 E-mail: info@otmbl.nl

oefentherapie Bos & Lommer